Pokemon GO Move Listesi (Tüm Saldırılar)

Pokemonların öğrendiği saldırılar ve yetenekler olarak adlandırılabilir. 2 Tür Saldırı Özelliği Bulunmaktadır.

 Charge Move : Hızlı saldırıya nazaran daha fazla hasar verir fakat biraz daha yavaş olma ihtimali ile birlikte kullanmak için Stamina gerekmektedir.

 Fast Move : Charge Move'a göre daha az hasar verir, ama kullanıldığında Stamina yeniler.

(Bu liste devamlı yenilenecektir, savaşta üstünlük sağlamanız için yeni özellikler gelecektir.)


Move Açıklama Tür Kategori
Absorb Can emme saldırı yapmaktadır. Karşıdakine verilen hasarın yarısı kadar iyileşme sağlar. Grass Charge
Acid Sert bir asit saldırısı yapar. Poison Charge/Fast
Aerial Ace Hızı ile şaşırtıp yırtmaç atar. Flying Charge
Air Cutter Bir hortum çıkartarak yırtmaç atar. Kritik vurma ihtimali yükselir. Flying Charge
Air Slash Havadayken bir bıçak saldırısı yapar. Flying Charge
Ancient Power Prehistorik bir saldırı yapar. Rock Charge
Aqua Jet Hızlıca hedefine atılır. Neredeyse yenilmez olur. Water Charge
Aqua Tail Kuyruk saldırısı yapar. Water Charge
Bite Rakibini güçlü dişleri ile ısırır. Dark Charge/Fast
Blizzard Uluyan bir fırtına çıkarır. Ice Charge
Body Slam Tüm vucud ağırlı ile saldırır. Normal Charge
Bone Club Kemikle saldırır. Ground Charge
Brick Break Hızlıca rakibini kırmaya çalışır. Fighting Charge
Brine Rakibin canı yarıdan az ise daha fazla vurur. Water Charge
Bubble Sudan baloncuklar çıkartarak vurur Water Fast
Bubble Beam Güçlü baloncuk saldırıları yapar. Water Charge
Bug Bite Böcek Isırığı. Bug Charge/Fast
Bug Buzz Böcek vızıltısı titreşimler yayar.. Bug Charge
Bulldoze Prehistorik bir saldırı yapar Pokemon elinden gelen bütün gücü ile yere yapışır . Ground Charge
Bullet Punch Bir kurşun kadar hızlı saldırır. Steel Charge/Fast
Confusion Güçsüz bir telekinetik dalga yayar. Psychic Fast
Cross Chop İki misli vurur kritik ihtimali yüksektir. Fighting Charge
Cut Eliyle kesik atar. Normal Charge/Fast
Cross Poison Eliyle çizik atarak rakibi zehirler kritik ihtimali daha yüksektir. Poison Charge
Dark Pulse Karanlık düşüncelerle vurur. Dark Charge
Dazzling Gleam Güçlü bir flash patlaması yapar. Fairy Charge
Dig Yere dalar ve çıkarak saldırır. Ground Charge
Discharge Etkileyici bir elektirik saldırısı yapar. Electric Charge
Disarming Voice Etkileyici bir ağlayış sesi çıkartarak vurur. Fairy Charge
Double Slap Çifte Tokat. Normal Charge
Dragon Breath Ejderha nefesi fırtınası çıkarır. Dragon Charge/Fast
Dragon Claw Büyük bir sıyrık atar. Dragon Charge
Dragon Pulse Şok dalgası gönderir. Dragon Charge
Draining Kiss Hedefe vurduğu kadarın yarısını can olarak kendine emer. Fairy Charge
Drill Peck Matkap gibi saldırır. Flying Charge
Drill Run Matkap gibi saldırır. Ground Charge
Earthquake Deprem oluşturur. Ground Charge
Ember Küçük ateşler atar. Fire Charge/Fast
Feint Attack Yumruklar gönderir. Dark Fast
Fire Blast Ateş Patlaması Gönderir. Fire Charge
Fire Fang Ateş kullanarak ısırır. Fire Fast
Fire Punch Ateş kullanarak yumruk atar. Fire Charge
Fire Burst Ateş fırlatır. Fire Charge
Fire Charge Heryer ateşle kaplanır. Fire Charge
Flame Wheel Ateşten bir pelerin ile yüklenir ve rakibe fırlatır. Fire Charge
Flamethrower Yüklü bir ateş dalgası fırlatır. Fire Charge
Flash Cannon Beyaz bir enerji dalgası yayar. Steel Charge
Frost Breath Tüm soğuyu içine çekip hedefine fırlatır. Ice Charge/Fast
Fury Cutter Olabildiğince hızlı saldırı gerçekleştirir Bug Charge/Fast
Giga Drain Saldırının yarısını can olarak kendine alır. Grass Charge
Gunk Shot Hedefe fırlatır. Poison Charge
Headbutt Doğrudan hedefe saldırır. Normal Charge
Heart Stamp Bir kısır darbe salıverir. Psychic Charge
Heat Wave Etrafa ateş dalgası gönderir. Fire Charge
Horn Attack Boynuz Saldırısı. Normal Charge
Hurriance Havaya uçup etkili vurur. Flying Charge
Hydro Pump Yüksek su dalgası. Water Charge
Hyper Beam Güçlü bir beam dalgası. Normal Charge
Hyper Fang Dişleriyle çok sert ısırır. Normal Charge
Ice Beam Soğuk bir buz dalgası. Ice Charge
Ice Punch Buzdan yumruk. Ice Charge
Icy Wind Buz Hortumu Ice Charge
Ice Shard Dondurmaya yönelik saldırır. Ice Charge/Fast
Iron Head Kafasını sertleştirerek karşıya kafa saldırısı yapar Steel Charge
Karate Chop Güçlü şekilde saldırır kritik ihtimali yüksektir. Fighting Charge/Fast
Leaf Blade yaprakları bıçak gibi fırlatır kritik ihtimali yüksektir. Grass Charge
Lick Dili ile hedefini yalar ve hasara neden olur. Ghost Charge/Fast
Low Kick Rakibin düşmesine sebep olacak güçlü bir tekme atar. Fighting Charge/Fast
Low Sweep Rakibin dizlerine kilitlenir ve hızını yavaşlatır. Fighting Charge
Magnet Bomb Hedefe çelik bombalar gönderir. Steel Charge
Mega Drain Sömürü saldırısı vurduğu kadarın yarısını can olarak doldurur. Grass Charge
Low Sweep Rakibin dizlerine kilitlenir ve hızını yavaşlatır. Fighting Charge
Megahorn Bu saldırıdan hiç bir rakip kaçamaz. Bug Charge
Metal Claw Çelik Pençeler ile rakibe saldırır. Steel Charge/Fast
Moonblast Ayın büyük gücünü ödünç alarak hedefine saldırır. Fairy Charge
Mud Bomb Çamur topu fırlatır. Ground Charge
Mud Shot Çamurdan bir damla fırlatır. Ground Charge/Fast
Mud Slap Çamurla bir tokat atar. Ground Fast
Night Slash Anında hedefe çizik atar kritik vurma ihtimali vardır. Dark Charge
Ominous Wind Rüzgarlı saldırıyı rakibin yüzüne doğru patlatır. Ghost Charge
Parabolic Charge Etrafındaki herkese saldırı gerçekleştirir. Electric Charge
Peck Boynuzu rakibine saplar. Flying Charge/Fast
Petal Blizzard Yüksek bir çığlık atarak etrafındaki herkese hasar verir. Grass Charge
Play Rough Kaba bir şekilde hedefi ile oyun oynarken onu incitir. Fairy Charge
Poison Fang Toxic dişleriyle rakibini ısırır zehirleme ihtimali vardır. Poison Charge
Poison Jab Hedefte yara bırakır zehirlenir. Poison Charge/Fast
Poison Sting Hedefi zehirleme ihtimali vardır. Poison Charge
Pound Hedef uzun kuyruğu ile dövülür. Normal Charge/Fast
Power Gem Eğer taştan yapıldıysa etkili bir ışık saldırısı olur. Rock Charge
Power Whip Rakibi tutarak saldırmaya çalışır. Grass Charge
Psybeam Tuhaf bir ışın atar Psychic Charge
Psychic Güçlü bir telekinezi saldırısı yapar. Psychic Charge
Psycho Cut Bıçaklı saldırı telekinezi gücü ile yapılır Kritik ihtimali daha kolaydır. Psychic Charge/Fast
Psyshock Psişik dalgalar yayar. Psychic Charge
Psystrike Psişik dalgalar yayar. Psychic Charge
Quick Attack En sade ve hızlı saldırı şeklidir. Normal Charge/Fast
Razor Leaf Derin bir kesik bırakır. Grass Charge/Fast
Rest Dinlenmek için uyuma hamlesidir. Psychic Charge
Rock Slide Büyük taşlar kaydırır. Rock Charge
Rock Smash Yumruk atar. Rock Fast
Rock Throw Küçük bir taş alıp fırlatır. Rock Charge/Fast
Rock Tomb Kayalar Gönderir Rock Charge
Scald Rakibine kaynar su fırlatır. Water Charge
Scratch Sert bir hasar bırakır. Normal Charge/Fast
Seed Bomb Sert kabuklu tohumlar fırlatır. Grass Charge
Shadow Ball Görünmez bir gölge topu fırlatır. Ghost Charge
Shadow Claw Gölgeler oluşturarak saldırır. Kritik vurması kolaylaşır. Ghost Charge/Fast
Shadow Punch Gölgelerin arkasından yumruk atar. Ghost Charge
Shadow Sneak Gizlice arkadan yaklaşarak vurmayı dener. Ghost Charge
Signal Beam Uğursuz dalgalar gönderir. Bug Charge
Slam Rakibe uzun kuyruğu ile hasar verir. Normal Charge
Slash Rakipte yaralar açarak kritik vurulmasını kolaylaştırır. Normal Charge
Sludge Sağlıksız çamurları savurur. Poison Charge
Sludge Bomb Sağlıksız çamurları savurur ve patlatır. Poison Charge
Sludge Wave Sağlıksız çamurları savurur. Dalga şeklinde gönderir. Poison Charge
Smog Gazdan oluşan saldırı yapar. Poison Charge
Solar Beam ikili saldırı. Grass Charge
Spark Elektirikle yüklenir ve saldırır. Electric Charge/Fast
Splash Etrafında dönerek vurur. Normal Charge/Fast
Steel Wing Çelikten bir rüzgar gönderir. Steel Charge/Fast
Stomp Büyük ayağı ile rakibin üstüne basar. Normal Charge
Stone Edge Rakibi taşlarla sıkıştırır. Rock Charge
Struggle Direnmesine karşın sıkı bir şekilde saldırır. Bug Charge
Submission Rakibi tutar ve topraya doğru gömmeye çalışır. Fightning Charge
Sucker Punch Bu hamle ilk saldırıyı yapmaya çalışır. Rock Charge/Fast
Swift Hızlıca saldırmaya çalışır. Rock Charge
Tackle Tüm vucuduyla saldırır Normal Charge/Fast
Take Down Tüm vücud ağırlığını kullanarak rakbini indirmeye çalışır. Normal Charge
Thunder Bir elektirik şok dalgası gönderir. Electric Charge
Thunder Punch Yumruğunda elektirik yükü biriktirip vurur. Electric Charge/Fast
Thunder Shock Güçlü bir şok dalgası ile rakibini kilitlemeyi hedefler. Electric Charge/Fast
Thunderbolt Çok güçlü bir elektirik dalgası oluşturur. Electric Charge
Twineedle İki hamle yaparak saldırmayı hedefler. Bug Charge
Twister Bir hortum oluşturur. Dragon Charge
Vice Grip Hedefi sarar ve her taraftan saldırır. Normal Charge
Vine Grip Hedefi sarar ve titreşim dalgaları ile saldırır. Normal Charge/Fast
Water Gun Güçlü bir su saldırısı yapar. Water Charge/Fast
Water Pulse Hedefe su püskürtür. Water Charge
Wing Attack Büyük kanatlarını savurarak rakibine vurur. Flying Charge/Fast
Wrap Uzun vucuduyla tek seferde olabildiğince çok hamle yapmaya çalışır. Normal Charge
X-Scissor Hedefe çizikler atar. Bug Charge
Zen Headbutt Rakibin baş tarafına focuslanır ve saldırır. Psychic Fast
Home
background